Patron

Prof. Jan Czochralski wielki polski uczony urodził się w Kcyni 23 października 1885 roku. Znany jest jako wybitny metalurg, fizykochemik i krystalograf. Miał wiele patentów i jednym z nich było opracowanie „metalu B”, z którego, korzyści finansowe pozwoliły mu żyć i pracować dostatnio do zakończenia II wojny światowej. Od 1928 roku do końca II wojny światowej był pracownikiem Politechniki Warszawskiej (PW). Po Wojnie został usunięty z PW i powrócił do Kcyni. 

Prof. J. Czochralski zmarł 22 kwietnia 1953 roku w Poznaniu.

Wyniki badań prof. J. Czochralskiego są opublikowane w dziesiątkach publikacji, a aktualnie jest najczęściej cytowanym polskim naukowcem na świecie. Najważniejszym dla współczesnej elektroniki wynikiem badań Profesora było opracowanie metody wyciągania kryształów zwanej „metodą Cz”. Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów w 1991 roku ustanowiło prof. J. Czochralskiego Patronem Towarzystwa. W 2011 roku Senat PW przywrócił dobre imię Profesorowi.

W 2017 roku obchodziliśmy uroczyście stulecie „metody Cz”. Prof. J. Czochralski oprócz aktywności zawodowej i rodzinnej spełniał się również jako intelektualista, znany jest jako kolekcjoner sztuki i wielbiciel literatury.