Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów

Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej ogłaszany jest corocznie przez Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski i odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów.

Geneza konkursu wiąże się z obchodami Międzynarodowego Roku Krystalografii, które przypadły na rok 2014. Jedną z inicjatyw tych obchodów było utworzenie światowej sieci szkół, biorących udział w konkursach krajowych i w eksperymentach wzrostu kryształów. Inicjatywa ta miała dostarczyć młodzieży szkolnej podstawowych informacji na temat hodowli i wprowadzić uczniów do ekscytującego świata rosnących kryształów. Sukces i popularność konkursów spowodowały, że podobnie jak w Polsce, w wielu krajach na świecie konkursy wzrostu kryształów organizowane są co roku. Konkurs jest adresowany do gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej młodzieży szkolnej. Praca konkursowa polega na wyhodowaniu dowolną metodą, jak najlepszej jakości kryształów (idealną postacią jest monokryształ) dowolnie wybranych pierwiastków lub związków chemicznych, które nie figurują w wykazach substancji niebezpiecznych dla zdrowia i przesłaniu ich w określonym terminie wraz z dokumentacją hodowli do jury Konkursu.