Nagroda im. prof. Jana Czochralskiego

Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego ogłaszany jest przez Rektora Politechniki Warszawskiej. Konkurs służy promowaniu wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego i innych naukowców prowadzących badania w tym zakresie. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach: Nagroda indywidualna lub zespołowa za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne, za najlepszą pracę doktorską, za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską).

Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień: procesy krystalizacji i rekrystalizacji,

  • otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
  • otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
  • metody badania struktury stopów metalicznych,
  • sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
  • badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
  • stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego, które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

IV edycja konkursu – 2017

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”,  promotor: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

(źródło)