Zarząd

Zarząd Towarzystwa w kadencji 2022-2025:

prof. dr hab. Michał Leszczyński, prezes

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
Tel.: +48 602 391 349
E-mail: mike@unipress.waw.pl

prof. dr hab. Dorota Pawlak, prezes-elekt

Ensemble3
Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieć Badawcza Łukasiewicz
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
Tel.: +48 512 342 279
E-mail: dorota.anna.pawlak@ensemble3.eu

prof. dr hab. Tomasz Klimczuk, eks-prezes

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk
tel.: +48 583 486 611
E-mail: tomklimc@pg.edu.pl

Ewa Grzanka, sekretarz

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk
ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa
tel.: +48 502 139 986
E-mail: elesk@unipress.waw.pl

dr Aleksandra Wierzbicka, sekretarz

Instytut fizyki Polskiej Akademii Nauk
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel: (022) 843 70 01
E-mail: wierzbicka@ifpan.edu.pl

dr Piotr Piotrowski, skarbnik

Ensemble3
Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
ul. Ludwika Pasteura 1, 02-093 Warszawa
ppiotrowski@chem.uw.edu.pl

dr inż. Emil Tymicki, przewodniczący Sekcji Kryształów Objętościowych

Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Sieć Badawcza Łukasiewicz
ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa
tel.: +48 22 835 90 03
E-mail: emil.tymicki@itme.edu.pl

prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz, przewodniczący Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel.: (022) 843 70 01
E-mail: zytkie@ifpan.edu.pl

prof. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski, przewodniczący Sekcji Nanokryształów

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
ul. Smoluchowskiego 17, 60-179 Poznań
tel.: (061) 869 52 83
E-mail: bartlomiej.andrzejewski@ifmpan.poznan.pl

prof. dr hab. Jolanta Prywer, przewodnicząca Sekcji Biokrystalizacji

Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka
ul. Wólczańska 219, 90-924 Łódź
tel.: (48) 42-6313653
E-mail: jolanta.prywer@p.lodz.pl

dr hab. Dobrosława Kasprowicz, przewodnicząca Sekcji Charakteryzacji Materiałów

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej,
Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej
Zakład Spektroskopii Optycznej
Politechnika Poznańska
Piotrowo 3, 60-965 Poznań
tel.: +48 616 653 247
E-mail: dobroslawa.kasprowicz@put.poznan.pl