2013 – Rok Jana Czochralskiego

Listy poparcia dla inicjatywy PTWK:

2012.10.18

Zaproszenia na posiedzenie Parlamentarnej Komisji Kultury i Środków Przekazu:

Prezentacja przedstawiona na posiedzeniu Komisji 2012.10.18:

Nagranie z przebiegu posiedzenia Komisji – strona Sejmu RP:

2012.10.24 Sympozjum poświęcone pamięci Jana Czochralskiego (ITME)

2012.12.06 Przedstawienie projektu uchwały i wystąpienia klubów

2013.02.06 Wystawa w Parlamencie RP pod patronatem Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej

2013.02.07 Konkurs na logo Roku Czochralskiego, organizowany przez gminę Kcynia

2013.02.10 Wystąpienie prof. A. Pajączkowskiej na plenarnym posiedzeniu Komitetu Chemii PAN:

2013.02.14 Rozstrzygnięcie konkursu na Logo Roku Czochralskiego:

2013.06.10 Wykład prof. Anny Pajączkowskiej w Towarzystwie Naukowym Warszawskim:

Angielskie tłumaczenie książki Pawła Tomaszewskiego „Jan Czochralski. Restored”

23.10.2013 Seminarium Akademii Górniczo-Huniczej poświęcone J. Czochralskiemu AGH, Kraków

2013.11.20 Nadanie imienia Jana Czochralskiego Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów, Uniwersytet Warszawski, Warszawa