Informacja o 11th International Summer school on Crystal Growth (ISSCG-11)
24-29.07.2001 w Doshisha Retreat Center, Shiga Prefecture Japan (Kyoto).

Dyrektor Szkoły: Prof. Kiyotaka Sato

Uczestnków było 90 osób oraz 24 wykładowców z 13 krajów, dominowali uczestnicy z Japonii (74), z Europy 25 w tym z Polski był jeden uczestnik z ITME-mgr A. Novosselov. W ramach prac przedstawianych w Japonii na konferencji ICCG-13 mgr A. Novosselov otrzymał nagrodę pisemną i pokrycie kosztów uczestnictwa w szkole od Międzynarodowej Unii Krystalografii.

Wykładów było 23, które przeciętnie trwały 1,5 godziny i po każdym wykładzie była 20 minutowa dyskusja. Tematyka wykładów była w zakresie zrozumienia podstaw wzrostu kryształu (Understanding of Fundamental Aspects in Crystal Growth) i projektowania materiałów i ich funkcjonalności w zaawansowanych materiałach (Materials Design and Functionality of Advanced Materials) oraz dynamika powierzchni rozdziału kryształ-ciecz (Dynamics of Crystal-Liquid Interface). Wykłady dotyczyły teorii wzrostu tak kryształów objętościowych jak i warstw. Na uwagę zasługuje uwzględnienie materiałów biologicznych obok azotku galu, któremu było poświecone najwięcej uwagi. Omówiono charakteryzację materiałów od strony defektów strukturalnych. Do interesujących można zaliczyć wykłady dotyczące zjawisk na granicy faz krysztal-ciecz obserwowanych metodami dyfrakcyjnymi i przy pomocy mikroskopu sił atomowych.

Zajęcia były od 9 rano do 21 wieczorem, wraz posiłkami. W ramach szkoły odbyły się dwie wycieczki do parku rozrywki i do klasztoru buddyjskiego.

Materiały szkoły, teksty wykladów były dostarczone uczestnikom w formie wydawnictwa:

Advances in Crystal Growth Research wyd.: K. Sato, Y. Furukava, K. Nakajima, publ.: Elsevier, Amsterdam, 2001, (419 stron).

Mgr Andrei Novosselov; ITME, Z-18